ТАКСИ И ЦЕНИ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Цени на счетоводни услуги

Таксата за счетоводно обслужване се определя индивидуално, но все пак съществуват определени критерии като фирмената дейност и усложняването на счетоводната отчетност поради наличието на допълнителни законови изисквания (регистрация по ДДС, по Закона за акцизите и данъчните складове, задължения по системата Интрастат, необходимостта от консолидация на отчетите или заверките им съгласно Закона за независимия финансов одит и др.), които определят времето и усилията, необходими за пълното и законосъобразно представяне на информацията и съответно цените на счетоводните услуги. Фактор в определянето на степента на сложност е и броят на наетия персонал и търговските обекти, както и наличието на специфични дейности, подлежащи на специално законово регулиране или изискващи по-внимателен подход, количеството входящи и изходяща документация и допълнителни изисквания от страна на клиентите.

За цени на еднократни счетоводни, данъчни и административни услуги .

Запитване за месечна цена на счетоводни услуги

За да можем да Ви отговорим, моля въведете валиден електронен адрес и телефон за обратна връзка! Можете да ползвате Кирилица. Благодарим предварително!

Основни данни:

*

*

*

*

*

*

Допълнителни счетоводно-административни услуги:

(В офертата цените на допълнителните услуги ще бъдат отделени от основната счетоводна услуга. За подробна информация какво представляват допълнителните услуги вижте тук)

(само с Интернет банкиране)

(само за София и Бургас)

Моля, изчакайте изпращането на данните след натискането на бутон "Изпратете формуляра". Процесът ще отнеме до няколко секунди, в зависимост от скоростта на вашата интернет връзка. След успешно изпращане ще получите потвърждение в нов прозорец. Ако не получите потвърждение в рамките на 1 минута моля, свържете се с нас.

Чрез формуляра можете да поискате оферта за ориентировъчната месечна такса за счетоводно, данъчно и осигурително обслужване, съобразено с особеностите на Вашата дейност, както и да прецените дали и от кои допълнителни услуги имате или нямате нужда. В раздел 1 - "Основни данни " са заложени основните особености, които определят счетоводната, данъчна и социално-осигурителна степен на сложност и формират месечната такса за счетоводно обслужване. В раздел 2 -"Допълнителни счетоводно-административни услуги" може да отбележите дейностите, които желаете да ни възложите срещу заплащане, като по този начин ще намалите административната си ангажираност. При промяна на обстоятелствата винаги можете да заявите или откажете някои или всички допълнителни услуги.
Определената цена се отнася за пакет счетоводни услуги, осигуряващи пълното взаимодействие с данъчната и осигурителна администрация по отношение дейността на фирмата и включва:
• Архивиране, класифициране и обработка на първичната документация
(фактури, известия, ордери, банкови документи и др.);
• Изготвяне на всички необходимите документи и декларации за НАП и НОИ
- декларации по ДДС, декларации, свързани със социалното и здравно осигуряване,
тримесечни декларации за удържаните данъци, справки за изплатените възнаграждения по извънтрудови правоотношения, обработка на болнични листове и всички останали месечни, тримесечни и годишни редовни справки и отчети;
• Изготвяне на банковите документи и изплащане на осигурителни вноски,
данъци и други задължения към бюджета (необходимо е наличието на интернет
банкиране);
• Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, разчетно-платежни ведомости, рекапитулации, удостоверения за персонала;
• Годишно счетоводно приключване, изготвяне на Годишна данъчна декларация
и Годишен отчет за дейността към НСИ и Годишен финансов отчет.
Преценете внимателно услугите, които отказвате. Компромисите в процеса на счетоводното отчитане са опасни и съответно не е препоръчително търсенето на възможно най-ниската цена да бъде водещият фактор в изчисленията ви. Извършването на част от дейностите самостоятелно, с цел оптимизиране на разходи и ограничения в бюджета крие риска за пропуски и грешки и като следствие - конкретни финансови санкции, многократно надвишаващи размера на средствата, вложени в професионални счетоводни услуги, както и необходимостта от много повече време и усилия за отстраняване на грешките, отколкото за първоначалната качествена обработка на информацията. Ако желаете да получите конкретна оферта за цените и таксите за счетоводни и данъчни услуги, изготвена специално за Вашата фирма може да се свържете с нас.
    Споделете страницата: