АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

Финансов анализ-Номинал

При необходимост (отчет пред акционери и собственици, кандидатстване пред кредитиращи институции, изисквания на международни организации и др.) можем да изработим обстоен и професионален финансов анализ на състоянието и развитието на фирмата на база финансовите отчети за период от 2 или 3 години назад. Докладът съдържа всички индекси на развитие и представя тенденциите в дейността на фирмата през периода:

Показатели за рентабилност

Рентабилност на реалните активи
Рентабилност на собствения капитал
Рентабилност на приходите от продажби
Нетни приходи от продажби към реални активи

Капиталова адекватност

Финансова задлъжнялост
Общ дълг към собствен капитал

Показатели за ликвидност и други показатели за динамика

Постоянен капитал
Оборотен капитал
Обща ликвидност
Бърза ликвидност
Незабавна ликвидност
Абсолютна ликвидност
Оборотен капитал към приходи от продажби
Коефициент на посрещане на лихвените плащания

    Споделете страницата: