За нас

Счетоводна къща Номинал Бургас

Номинал ЕООД

Номинал ЕООД е създадено през 2006г. в град Бургас и е регистрирано съгласно изискванията на Закона за счетоводството като "Специализирано счетоводно предприятие", което въвежда изисквания към образователния ценз и квалификацията ни. В началото на дейността си Номинал работи на територията на област Бургас, но с навлизането на електронните услуги и възможността за подаване на документи и справки в териториалните дирекции на НАП по електронен път дружеството обслужва клиенти в цяла България. Понастоящем обслужваме клиенти базирани не само в повечето областни центрове, но и в по-малки населени места из страната. Опитът ни в отчитането по оперативни програми подпомага клиентите ни, които получават финансиране с обществени средства.
На нашия професионализъм са се доверили фирми от различни сфери на бизнеса - услуги, търговия, производство, застраховане, кредитиране. Много чуждестранни лица, работещи на територията на България, възлагат на нас счетоводната си отчетност и данъчно обслужване, не само поради факта, че можем да общуваме с тях, но и можем за изготвяме справки и финансови отчети на чужд език.

Какво да очаквате от нас?

"Номинал" обслужва широк диапазон от клиенти в различни сфери на стопанския живот, както местни, така и международни. Вие получавате професионално счетоводно обслужване, свързано с документацията на фирмата, данъчното облагане и социалното и здравно осигуряване, финансово-правно консултиране и легални способи за намаляване на данъчната и осигурителна тежест. Разчитате на опита и професионализма ни, за да сте сигурни, че развивайки дейността си, вие спазвате изискванията на данъчното и осигурително законодателство.

Счетоводна кантора Номинал - марка
СЗЛД-Номинал-Счетоводител Бургас
ISO9000:2000-Номинал-одитор