Регистрации

Регистрация на фирма, ЕТ, свободна професия, дейности
Регистрация на фирма и бизнес в Бургас

Номинал може да ви съдейства при започване на бизнес, чрез избор на подходяща юридическа форма, както и за извършване на задължителни и доброволни последващи регистрации в институциите.

Регистрация на фирма:

• Търговско дружество - ЕООД, ООД, АД, ЕАД и др.;
• ЕТ - Едноличен търговец;
• Консорциум - Дружество по ЗЗД;
• Място на стопанска дейност;

Регистрация в регистър Булстат

• Юридически лица, които не са търговци;
• Свободна професия или занятчийска дейност;
• Осигурител;
• Чуждестранни лица - клонове, представителства, собственици на недвижим имот;

Регистрация по ДДС

• Регистрация по общия ред;
• Регистрация по избор;
• Регистрация по чл.97а от ЗДДС;
• Други видове регистрации по ЗДДС;

Регистрации в НАП

• Регистрация на самоосигуряващи се лица;
• Регистрация на чуждестранно лице;
• Служебен номер от НАП;
• Регистрация на Онлайн търговец;
• Други;