Цени на счетоводно обслужване

Определяне на такси за счетоводни и данъчни услуги

Таксата за счетоводно обслужване се определя индивидуално, но все пак съществуват определени критерии като фирмената дейност и усложняването на счетоводната отчетност поради наличието на допълнителни законови изисквания (регистрация по ДДС, по Закона за акцизите и данъчните складове, задължения по системата Интрастат, необходимостта от консолидация на отчетите или заверките им съгласно Закона за независимия финансов одит и др.), които определят времето и усилията, необходими за пълното и законосъобразно представяне на информацията и съответно цените на счетоводните услуги.

Фактор в определянето на степента на сложност е и броят на наетия персонал и търговските обекти, както и наличието на специфични дейности, подлежащи на специално законово регулиране или изискващи по-внимателен подход, количеството входящи и изходяща документация и допълнителни изисквания от страна на клиентите.

Ако желаете счетоводни услуги без абонамент, вижте кои еднократни счетоводни и административни услуги предлагаме и за клиенти без договор.


Искане на оферта:

I. За контакт:

II. Данни за фирмата:

III. Данни за дейността: