Кариери

Станете част от професионалния екип на Номинал!

Ние винаги ценим талантливите и отдадените на счетоводната професия.Ако сте опитен професионалист с отлични познания в областта на данъчното облагане, фирмената счетоводната отчетност и/или социалното осигуряване и трудово-правните отношения изпратете своето CV.
В случай, че нямате богат опит, но имате подходящото икономическо образование и мотивация да се учите и да допринасяте за развитието на екипа ни, изпратете CV и мотивационно писмо.

Какво да очаквате от нас?

"Номинал" обслужва широк диапазон от клиенти в различни сфери на стопанския живот, както местни, така и международни. Ние предлагаме експертна подкрепа при започването на работа, интересна с казусите си професионална среда. Неформална работна атмосфера, акцент върху резултата, възможност за самоорганизиране, отлична хардуерна и софтуерна обезпеченост. Работата е динамична и натоварена, гонят се кратки срокове, паралелно се осъществяват няколко задачи. Административните дейности вървят ръка за ръка със счетоводната дейност. Ние ценим уменията, усилията и постиженията.

Какво очакваме от Вас?

• Инициативност - вие следва да се самообразовате, да повишавате постоянно квалификацията си с цел да допринасяте максимално за успешното представяне на фирмата. Възрастта, опита, знанията не могат да бъдат предпоставка човек да спре да се развива, особено в променящите се работни процеси и нормативна среда. Да притежавате способност да се управляват няколко различни задачи едновременно, да се приоритезират и да се приспособявате към бързо променящи се обстоятелства и работни ангажименти.
• Екипност, уважение и лоялност - да бъдете част от екипа, да подпомагате останалите членове, да се съобразявате с вече установените работни процедури и практики. Работното място е едно от най-вероятните места за среща на хора с различни разбирания и интереси, което предполага търпимост на всеки един към останалите. Спазването на фирмената политика и професионалната етика са ключови.
• Усърдие - нужни са хора, които могат да изпълнят без проблем, поставените им задачи в срок. Изобретателността и умението за намиране на необичайни пътища за изход от създала се сложни ситуации, се приветства. Особено важни са уменията за планиране, организиране и осъществяване на задачи и проекти в предварително определени срокове. Същото важи и за поставянето и постигането на цели.
• Компютърни умения и работа с офис техника - Windows, офис приложения, счетоводен софтуер, ERP системи, копир, скенер и др.
• Познания в областта на счетоводната отчетност, документооборота, данъчното облагате, социалното осигуряване, трудово-правните отношения, процедури на приходната и осигурителната администрация.

За кандидатстване

Пратете CV на info@smetki.com .

Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване. Номинал Еоод не се задължава да уведомява кандидати относно резултата от подбора. Кандидатите са отговорни за истиността на данните, които предоставят. Номинал Еоод е оператор на лични данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и GDPR.