Данъчни и счетоводни консултации

Консултации относно данъчното облагане, социалното осигуряване и счетоводната отчетност
Счетоводни и данъчни консултации Номинал-Бургас В данъчните и осигурителни закони и подзаконови нормативни актове се наблюдава съществена динамика в последните години, което е предпоставка за противоречива практика от страна на органите на Националната агенция за приходите. Същевременно множеството нормативни правила, указания, разпоредби и становища затрудняват не само дейността на служителите, заети с данъчен и осигурителен контрол, но и бизнеса. Разчитайте на професионалната ни компетентност, за да получите точна информация относно:
• Данъчно планиране и оптимизиране по законов начин;
• Консултиране и съдействие при регистрация на фирма;
• Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси;
• Консултиране по реални счетоводни и данъчни казуси;
• Консултации във връзка с прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане;
Изберете най-удобния за вас начин - консултиране в кантората ни, консултиране на място при клиент, дистанционни консултации или безплатни онлайн консултации.

Консултации в кантората ни

Подгответе въпросите си, запазете час за посещение и заповядайте в кантората ни. Ще бъдете таксувани на всеки започнат астрономически час.

Консултации на място при клиента

Подгответе въпросите си и се свържете с нас, за да уговорим удобен за вас час за посещение при вас в работно време. Ще бъдете таксувани на всеки започнат астрономически час + допълнителна такса за работа извън нашия офис.

Дистанционно консултиране

Подгответе и изпратете въпросите си на електронната ни поща, заедно с координати за обратна връзка и данни за издаване на фактура. Ще получите фактура за авансово плащане, съобразно необходимото време за изготвяне на писмен отговор. След получаване на плащането отговорите ще бъдат изпратени на посочен от вас електронен адрес.

Безплатни онлайн консултации

Посетете страницата ни "Онлайн консултации" и задайте въпросите си чрез електронната форма. Отговорът ще бъде публикуван на страницата. Времето за отговор не е строго определено, така че това не е подходяща опция при спешни запитвания.

Съвети при подготовка на данъчни и счетоводни въпроси: Моля, предоставяйте възможно най-много конкретна информация, за да не отговаряме по принцип. Въпросите трябва да са съобразени с политиката ни и да не съдържат запитвания относно начини за отклонение от данъчно облагане, укриване на доходи и други дейности, забранени от законодателството на България и правото на ЕС. За конкретни запитвания относно цени на услуги се свържете с нас. Отговорите на поставени данъчни и счетоводни въпроси не представляват официално тълкувание на Законодателството и Номинал не носи отговорност за щети и пропуснати ползи поради решения, взети на базата на получени или публикувани от наша страна отговори. Не се предоставят консултации по телефон.